Elkontroll

Sjekk din bolig for feil og mangler

Elkontroll er en kontroll av det elektriske anlegget i din bolig. Målet er å avdekke feil og mangler, samt vurdere om det er noen risiko for brann. 

Pakkepris

kr 2 200,-

Inkl. mva. - ferdig montert!

Ingen leverandør

Produktpakken inneholder:

test2

Ferdig montert!

Prisen vår inkluderer:

  • Inntil 50km kjøring totalt t/r.