Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet webshop.htlelektro.no.

Elektroskandia Norge AS drifter denne nettbutikken for Selger. I den forbindelse er Elektroskandia ansvarlig for bruk av informasjonskapsler («cookies») og innhentingen av informasjon gjennom cookies.

Denne nettbutikken driftes av Elektroskandia Norge AS (heretter «Elektroskandia»). Det er også Elektroskandia som leverer materiell til HTL Electric Group AS. Elektroskandia ønsker i den forbindelse behandle personopplysninger om deg i den grad du samtykker til det, og alltid i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

HTL Electric Group AS er behandlingsansvarlig for de opplysningene om deg som behandles i forbindelse med gjennomføringen av et kjøp. Nedenfor følger informasjon om hvordan dine opplysninger behandles av både Elektroskandia og HTL Electric Group AS.

Direkte markedsføring

 • Elektroskandia ønsker å samle og benytte dine personopplysninger til direktemarkedsføring fra Elektroskandia og fra HTL Electric Group AS, som utsendelse av relevant informasjon om installasjonsløsninger, produkter, kampanjer og spesialtilbud.
 • Elektroskandia ønsker å sende deg relevant informasjon om installasjonsløsninger, produkter, kampanjer og spesialtilbud på e-post.

Beehandling av personopplysninger

Personopplysninger behandlet av Elektroskandia Norge AS

 • Behandlingsansvarlig: Elektroskandia AS, org.nr. 977 454 700, (Fugleåsen 6, Postboks 143, 1405 Langhus) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden http://htlelektro.no/.
 • Opplysninger som behandles:
  • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, epostadresse og mobilnummer.
  • Kjøpsopplysninger: Sted, tid, beløp på ditt kjøp og informasjon om kjøpet er en retur eller ikke, hvem som er selger av produktene og hvilke produkter kjøpet gjelder.
  • Opplysninger om deg som du selv oppgir via nettsiden.
  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresser, nettlesertype, operativsystem, type Internettleverandør (ISP), dato og tid for besøk, navigasjonsdata.
 • Hvordan informasjon innhentes
  Elektroskandia samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. I tillegg samles det inn opplysninger om din bruk av nettsiden, for eksempel gjennom informasjonskapsler («cookies»), slik omtalt over.

  Eksempel på skjema:

  • Kontaktskjema
  • Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post
 • Formål og hvilke opplysninger som behandles til hvert formål:
  •  For å kontakte deg: Elektroskandia lagrer og benytter din kontaktinformasjon for å kunne verifisere ditt mobilnummer, og kontakte deg i forbindelse med ditt kjøp.
  • Markedsføring: Elektroskandia ønsker å lagre og behandle din kontaktinformasjon, kjøpsopplysninger, opplysninger om din bruk av nettsiden og annen informasjon om deg i forbindelse med analyse og statistikk, typisk som grunnlag for generell og tilpasset markedsføring fra Elektroskandia eller HTL Electric Group AS. Informasjonen du oppgir vil bli brukt til å gi deg bedre service, gode og tilpassede tilbud og en bedre handleopplevelse i nettbutikken.
  • For å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden: Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilke type nettleser man bruker på våre sider, type Internettleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn brukes til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.
 • Rettslig grunnlag for behandlingen:
  • Denne behandlingen av personopplysninger krever ditt samtykke. Det er frivillig å samtykke til behandling av personopplysninger, og du kan trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse til Elektroskandia.
 • Utlevering: Dine personopplysninger vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Elektroskandia kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Elektroskandia.
 • Sletting av personopplysninger: Elektroskandia vil slette dine opplysninger når behandling av opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet de er samlet inn for. Elektroskandia vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivning.
 • Rettigheter
  • Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
  • Dersom du mener at Elektroskandia ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
 • Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig
  Elektroskandia Norge AS, Fugleåsen 6, 1405 LANGHUS
  Postadresse: Postboks 143, 1403 LANGHUS
  Organisasjonsnr.: 977 454 700
  www.elektroskandia.no
  Telefon: 23 14 30 00


Personopplysninger behandlet av HTL Electric Group AS

 • Behandlingsansvarlig: HTL Electric Group AS, org.nr. 938235767, (Elnesvågen, 6440 Elnesvågen) er behandlingsansvarlig for noen av personopplysninger som samles inn på nettsiden http://htlelektro.no/.
 • Opplysninger som behandles:
  • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, epostadresse og mobilnummer.
  • Kjøpsopplysninger: Sted, tid, beløp på ditt kjøp og informasjon om kjøpet er en retur eller ikke og hvilke produkter kjøpet gjelder.
 • Hvordan informasjon innhentes
  HTL Electric Group AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.
  Eksempel på skjema:
  • Kontaktskjema
  • Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post
 • Formål og hvilke opplysninger som behandles til hvert formål:
  • For å oppfylle avtalen med deg: HTL Electric Group AS lagrer, prosesserer og benytter opplysninger du oppgir i forbindelse med ett kjøp for å kunne oppfylle avtalen med deg.
 • Rettslig grunnlag for behandlingen:
  • HTL Electric Group AS må behandle din kontaktinformasjon og kjøpsopplysninger for å oppfylle denne avtalen med deg, herunder å kontakte deg. Behandlingen av disse opplysningene har derfor rettslig grunnlag i personopplysningsloven § 8 a).
 • Utlevering: Din personopplysninger vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. HTL Electric Group AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av HTL Electric Group AS. For eksempel bruker HTL Electric Group AS Elektroskandia Norge AS for å levere denne nettbutikken.
 • Sletting av personopplysninger: HTL Electric Group AS vil slette dine opplysninger når behandling av opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet de er samlet inn for. HTL Electric Group AS vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivning.
 • Rettigheter
  • Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
  • Dersom du mener at HTL Electric Group AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
 • Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig
  HTL Electric Group AS
  Elnesvågen
  Organisasjonsnr: 938235767
  http://htlelektro.no/
  Telefon: 71266600